Bli bedre kjent med bedriftene som tilbyr internships i 2021!

27 studenter skal ha internship hos ni ulike bedrifter  sommeren 2021. Her kan du lese litt mer om hver enkelt av dem.


SMI intership vil være en seks ukers lønnet praksis hos bedrifter innen helseinnovasjon. Målet er at studentene lærer hvordan man kan anvende medisinskfaglige kunnskaper til nyskapning og helseinnovasjon gjennom denne praksisen. Etter sommeren vil det foregå en evaluering, og forhåpentligvis vil dette være en ordning som videreutvikles og gjentas de kommende årene. 

Dette sier bedriftene om seg selv:

ZYBERIA

Zyberia tilbyr sommeren 2021 to internshipstillinger


"Zyberia AS er et humantech startupselskap utsprunget av mange års erfaring fra det allmennmedisinske spesialistområde.  Vi utvikler en digital global helseplattform hvor det enkelte menneske kan ta eierskap til egen helseinformasjon og egne data.  Vår visjon er at uansett hvem du er eller hvor du er i verden, så skal du kunne fortelle din helsehistorie på <2 min."

NORDIC BRAINTECH

Nordic Brain Tech tilbyr sommeren 2021 ett internship. 


"Nordic Brain Tech er en oppstartsbedrift fra NTNU/St. Olavs som utvikler en digital behandling for hodepine og migrene. Teknologien bygger på biofeedback og benytter trådløse sensorer og en behandlings-app på smarttelefon. Dette muliggjør hjemmebehandling og avstandsoppfølging."

NOVARTIS

Novartis tilbyr sommeren 2021 seks internshipstillinger. 


"Novartis er et internasjonalt legemiddelfirma som utvikler og markedsfører innovative helseteknologier og behandlingsløsninger. Selskapet har hovedkontor i Basel, Sveits og har ca 110 000 ansatte verden over. I Norge har firmaet over 100 ansatte og hovedkontor i Oslo."

ROCHE

Roche tilbyr sommeren 2021 fem internshipstillinger. "Roche er verdens største bioteknologiselskap med medisiner innen onkologi, immunologi, infeksjonssykdommer, oftalmologi og nevrologi. Roche er også verdensledende innen in vitro-diagnostikk, vevsbasert kreftdiagnostikk og diabetesbehandling. Den kombinerte styrken ved å ha legemidler og diagnostikk under ett tak, har gjort Roche ledende innen persontilpasset medisin – en strategi som tar sikte på å tilpasse behandlingen til den enkelte pasient på best mulig måte."

DIFFIA

Diffia tilbyr sommeren 2021 fem internshipstillinger. 


"Diffia er et voksende e-helseselskap som utvikler Nimble, en mobil klinisk løsning laget for å forenkle hverdagen for leger og sykepleiere. Vi har fokus på brukervennlige løsninger, og er 20 ansatte i Forskningsparken som utvikler både en intelligent app for sykehus og spesialisthelsetjenestens første sømløst integrerte løsning for digital hjemmeoppfølging.


Diffia finnes på:
https://www.facebook.com/diffia 

Instagram: diffia_health

Twitter: @DiffiaTweets"

BMS

Bristol Myers Squibb tilbyr sommeren 2021 ett internship.

"At Bristol Myers Squibb, we are inspired by a single vision – transforming patients’ lives through science. We are in the business of breakthroughs - the kind that transform patients’ lives through life-saving, innovative medicines. We combine the agility of a biotech with the reach and resources of an established pharmaceutical company to create a global leading biopharma company. In oncology, hematology, immunology and cardiovascular disease – and one of the most diverse and promising pipelines in the industry – we focus on innovations that drive meaningful change. We bring a human touch to every treatment we pioneer."

SENSCOM

SensCom tilbyr sommeren 2021 to internshipstillinger.

"SensCom har utviklet velferdsteknologien Diaper Sens. Diaper Sens kombinerer sensorikk og data for å varsle om når pasient / beboer trenger tilsyn. Sensoren festes på utsiden av et hvilket som helst inkontinensprodukt og er gjenbrukbar i 12 måneder. Pt varsler teknologien om når pasient/beboer trenger stell og skift, i tillegg til fravær av mikrobevegelse. SensCom er i ferd med å igangsette et prosjekt sammen med Sintef og finansiert av Innovasjon Norge, hvor målsetningen er å forutse eller predikere toalettrutiner for beboere ved bruk av Diaper Sens sensordata. Predikering av hendelser gjør at det kan iverksettes forberedende og preventive tiltak. Prediksjonsfunksjonaliteten vil kunne medføre at omsorgsfokuset endres fra å være reaktivt til en proaktiv arbeidsform. I forbindelse med Sintef prosjektet, så ønsker vi å få med en medisinstudent som kan bidra med medisinskfaglig kompetanse inn i prosjektet igjennom et intership hos SensCom."

 

EYR

"Eyr er et norsk start-up selskap som jobber for å gjøre helsehjelp tilgjengelig for alle. Selskapet ble startet i Norge i 2016 og var de første som tilbød konsultasjoner med pasienter over video. Eyr holder til i Oslo med 50 ansatte. Legene i Eyr gjennomfører opp mot 200 konsultasjoner daglig.  Over 1 million nordmenn har i dag Eyr gratis gjennom sin forsikring."

TAKEDA

Takeda tilbyr sommeren 2021 fire internshipstillinger."Takeda er et globalt biofarmasøytisk selskap med mer enn 50 000 ansatte fordelt på ca. 80 land. Selskapet er forsknings- og innovasjonsdrevet, og utvikler og markedsfører legemidler innen gastroenterologi, sjeldne diagnoser, kreft, nevrovitenskap og plasmaderiverte behandlinger (PDT). Vi har en egen global avdeling som jobber med utvikling av vaksiner. Takeda i Norge er lokalisert i Asker med ca. 260 medarbeidere. Der har vi et eget produksjonsanlegg, som er markedsledende på produksjon av kalsiumtabletter i Europa. Våre medarbeidere jobber i et dynamisk og agilt miljø med høy faglig kompetanse. Vi jobber sammen med våre eksterne samarbeidspartnere med å identifisere, utvikle og sette ut i livet innovative løsninger på utfordringer som kan gjøre livet enklere for norske pasienter.


Facebooksiden vår finner du her."