SMI OG UIO LANSERER INTERNSHIPORDNING


Sommeren 2021 vil Studentforeningen for medisinsk innovasjon og Universitetet i Oslo gjennomføre et pilotprosjekt der åtte helsefagstudenter får gjennomføre seks uker lange lønnede internships hos bedrifter innen helseinnovasjon. UiO vil bekoste 50% av studentens lønn. Sommeren 2021 vil 27 studenter ha internship hos ni ulike bedrifter. 


Målet med ordningen er at studentene skal utvikle kompetanse innen forskning, teknologi og innovasjon. I tillegg gir ordningen en felles anledning til nettverksbygging for både student og bedrift.


Etter sommeren 2021 vil det bli en evaluering, og forhåpentligvis vil ordningen videreutvikles og gjentas de kommende årene. KONTAKT REPRESENTANTER FOR PROSJEKTET

BIRK HUNSKAAR

Internshipansvarlig

Studentforeningen for medisinsk innovasjon.

NICOLAY BERARD-ANDERSEN

Seniorrådgiver for internasjonalisering og innovasjon, Universitetet i Oslo.

HILDE IRENE NEBB

Visedekan for internasjonalisering og innovasjon, Universitetet i Oslo.