INTERNSHIPORDNING FOR ENGASJERTE STUDENTER!

Arbeidet rundt neste års internship-program ved Universitetet i Oslo (UiO) begynner nå! Studentforeningen for medisinsk innovasjon (SMI) viderefører samarbeidet med Studentforeningen for farmasøytisk innovasjon (SFI), Stud og innovasjonsenheten Veksthuset for livsvitenskap, helse og teknologi ved Universitetet i Oslo (UiO). Internshipordningen er åpen for studenter ved Det medisinske fakultet, UiO og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO. Tidligere har studenter fra medisin, farmasi, kjemi, helseøkonomi, helseledelse og klinisk ernæring vært med i ordningen. Nå får også studenter fra biovitenskap, informatikk, matematikk, fysikk, astrofysikk, geofag og teknologivitenskap tilbud om å være med. 


Målet med ordningen er at studentene skal utvikle kompetanse innen forskning, teknologi og innovasjon. I tillegg gir ordningen en felles anledning til nettverksbygging for både student og bedrift. 


Vil din bedrift bli med i ordningen? 

Alle bedrifter er velkomne til å delta i internship-ordningen for studenter delfinansiert av Universitetet i Oslo, (UiO).  
Internship-ordningen arrangeres som et ledd i arbeidet med å fremme en positiv innovasjonskultur ved UiO. Veksthuset for livsvitenskap, helse og teknologi finansierer 50 prosent av lønnen til 20 studenter som får tilbud om sommerjobb i små og mellomstore bedrifter. Bedriftene må stå for resterende 50 prosent. Det vil maksimalt delfinansieres 2 internship-plasser per bedrift. Delfinansieringen følger “førstemann-
til- mølla”-prinsippet og kan søkes om etter når bedriften påmeldinger seg på til ordningen. 
Alle bedrifter står fritt til å fullfinansiere ønsket antall internship-plasser for studenter utover dette. Alle bedrifter som er med i internship-ordningen forplikter seg til å følge retningslinjene som er satt for internship-programmet. 


Gjennomføring 

Det arrangeres et digitalt informasjonsmøte for studenter i forkant av søknadsprosesssen. Her vil det gis informajson om hvordan ordningen fungerer, og det blir mulighet til å stille spørsmål. Mer informasjon om informasjonsmøtet finner du her.


Bedrifter og studenter inviteres til matchmaking onsdag 8. februar 2023 kl. 17–20. Her vil bedriftene få anledning til å pitche sin bedrift og sine prosjekter. Videre vil det bli mulighet for spørsmål og mingling ved stands for å bli bedre kjent med bedriftene. Dette arrangementet har tidligere foregått digitalt, men vil for neste periode forsøkes avholdt fysisk i Forskningsparken, Oslo. I etterkant av arrangementet får studentene mulighet til å søke på internshipplassene. Påmelding til arrangementet finner du her.

Har du spørsmål eller andre henvendelser om Internship? Ta gjerne kontakt via epost til internship@smistudent.no så svarer vi på spørsmålene dine.


Internshipet

Internshipet har en varighet på 4-6 uker og arrangeres i løpet av sommerferien, i perioden mellom uke 25 og 32. Nærmere arbeidstid avtales internt mellom hver enkelt student og bedrift. 


Tidligere erfaringer 

“Ordningen har blitt svært godt tatt imot både blant studenter og bedrifter. Vi så dette tydelig allerede før internshipperioden ble gjennomført i 2021 med de enorme søkertallene til ordningen. Dette reflekteres også i evalueringen vi nå har gjennomført. Her har de aller fleste både bedrifter og studenter deltatt, og tilbakemeldingen fra begge sider er overveldende positiv”, sier tidligere internshipansvarlig hos Studentforeningen for medisinsk innovasjon (SMI), Birk Stokke Hunskaar. 

KONTAKT REPRESENTANTER FOR PROSJEKTET

JANENI JEEVANATHAN

OG

PHILLIP PARK SEM

Internshipansvarlig

Studentforeningen for medisinsk innovasjon.

NICOLAY BERARD-ANDERSEN

Innovasjonsrådgiver Veksthuset for verdiskapning, UiO

MARTINE NARUM

OG

KRISTINE HORGEN

Internshipansvarlig

Studentforeningen for farmasøytisk innovasjon