INTERNSHIPORDNING FOR ENGASJERTE STUDENTER!

Vi er i gang med å planlegge neste års internship-program (sommeren 2024), og inviterer interesserte bedrifter til å delta i dette initiativet.

Vårt mål er å gi studenter en unik mulighet til å få praktisk erfaring og utvikle ferdigheter som vil være uvurderlige i deres fremtidige karriere.

Gjennom vårt program har vi oppnådd betydelig suksess med å koble dyktige og motiverte studenter med både engasjerte start-ups og ledende bedrifter (les statistikk her).  

 

Bak initiativet står Studentforeningen for medisinsk innovasjon (SMI), Studentforeningen for farmasøytisk innovasjon (SFI), Studentforeningen Mikro ved Instituttet for informatikk, Utdanningsvitenskaplig fakultet (UV)* og innovasjonsenheten Veksthuset for verdiskaping ved Universitetet i Oslo (UiO). Sistnevnte er pådriver for ordningen og delfinansierer 20 stillinger til mindre bedrifter for å stimulere til økt samarbeid med start-up miljøene rundt Universitetet. UV delfinansierer 2 stillinger for bedrifter som tilbyr internship i Utdanningsfaglig retning

 

Påmelding for bedrifter til ordningen skjer ved å fylle ut dette skjema:

https://nettskjema.no/a/359189

 

Vil din bedrift bli med i ordningen? 

Alle bedrifter er velkomne til å delta i internship-ordningen for studenter delfinansiert av Universitetet i Oslo, (UiO).  
Internship-ordningen arrangeres som et ledd i arbeidet med å fremme en positiv innovasjonskultur ved UiO. Veksthuset for verdiskapingfinansierer 50 prosent av lønnen til 20 studenter som får tilbud om sommerjobb i små bedrifter (<10 ansatte). Bedriftene må stå for de resterende 50 prosent. Det vil maksimalt delfinansieres 2 internship-plasser per bedrift. Delfinansieringen følger “førstemann- til- mølla”-prinsippet og kan søkes om når bedriften melder seg på ordningen. 


Men ordningen er åpen for alle bedrifter, store som små og bedriftene står selv fritt til å fullfinansiere et ønsket antall internship-plasser for studenter. Alle bedrifter som er med i internship-ordningen forplikter seg til å følge retningslinjene som er satt for internship-programmet. Gjennomføring

Det arrangeres digitale informasjonsmøter for bedrifter og studenter i forkant av søknadsprosesssen. Her vil det gis informasjon om hvordan ordningen fungerer, og det blir mulighet til å stille spørsmål. Mer informasjon om informasjonsmøtet for studenter finner du her.Bedrifter og studenter inviteres så til matchmaking onsdag 7. februar 2024 kl. 17–20. Her vil bedriftene få anledning til å pitche sin bedrift og sine prosjekter. Videre vil det bli mulighet for spørsmål og mingling ved stands for å bli bedre kjent med bedriftene. Dette arrangementet avholdes i Forskningsparken i Oslo. I etterkant av arrangementet får studentene mulighet til å søke på internshipplassene. Påmelding til arrangementet finner du her.

Har du spørsmål eller andre henvendelser om Internship? Ta gjerne kontakt via epost til internship@smistudent.no så svarer vi på spørsmålene dine.


Internshipet

Internshipet har en varighet på 4-6 uker og arrangeres i løpet av sommerferien, i perioden mellom uke 25 og 32. Nærmere arbeidstid avtales internt mellom hver enkelt student og bedrift. 


Tidligere erfaringer 

Ordningen har blitt svært godt tatt imot både blant studenter og bedrifter. Vi ser dette tydelig gjennom de store  søkertallene til ordningen og gjennom  evalueringene vi har gjort hvert år. I 2023 sier 100% av bedriftene at de ønsker å ha studenter hos seg som interns også i fremtiden og 95% av studentene vil anbeflae ordningen til andre studenter.


KONTAKT REPRESENTANTER FOR PROSJEKTET

Julie Bolstad

OG

Mortaza Masi

Internshipansvarlig

Studentforeningen for medisinsk innovasjon.

NICOLAY BERARD-ANDERSEN

Innovasjonsrådgiver Veksthuset for verdiskapning, UiO

Nora Lødøen

OG

Eskil Hofstad

Internshipansvarlig

Studentforeningen for farmasøytisk innovasjon