STATISTIKK OG EVALUERING 2023

På denne siden har vi samlet statistikk om internship-ordningen 2023. Vi har valgt å ikke dele informasjon fra søknadsprosessen med helt nøyaktige tall, ettersom dette kan være personidentifiserende. Dersom enkelte kategorier har hatt få data, har vi enten latt være å dele det eller slått det sammen med andre kategorier. 


Etter ordningen har vi sendt ut evalueringsskjemaer til både bedrifter og studenter, hvorav 14 av 16 bedrifter og 20 av 29 studenter svarte på skjemaet. Oppsummert er erfaringene fra begge parter svært positive. 


Statistikk om søknadsprosessen

Studentenes erfaringer

Helhetlig inntrykk

Bedrifters erfaringer