VIL DIN BEDRIFT VÆRE MED I INTERNSHIPORDNINGEN 2024?


Ordningen hadde svært gode tilbakemeldinger fra studenter og bedrifter i 2023. 

«Vi er kjempefornøyd med ordningen, det har vært helt supert. Studenten skal være med videre i en deltidsstilling.» - Bedrift fra ordningen 2021

Hvem er studentene?

Tidligere har studenter fra medisin, farmasi, kjemi, helseøkonomi, helseledelse og klinisk ernæring vært med i ordningen. Nå får også studenter fra biovitenskap, informatikk, matematikk, fysikk, astrofysikk, geofag og teknologivitenskap tilbud om å være med.

Det har vært søkere fra alle studieår: 1-6. I fjor var det 86 unike søkere som søkte på stilling hos 16 bedrifter, og bedriftene kan velge fritt mellom søkerne for å finne kandidaten som imøtekommer deres behov best. 


UiO delfinansierer lønnen til 20 studenter i ansatt i små og mellomstore bedrifter

Internship-ordningen arrangeres som et ledd i arbeidet med å fremme en positiv innovasjonskultur ved UiO.

Veksthusetfor for verdiskaping finansierer 50 prosent av lønnen til 20 studenter som får tilbud om sommerjobb i små og mellomstore bedrifter. Bedriftene må stå for resterende 50 prosent. Det vil maksimalt delfinansieres 2 internship-plasser per bedrift. Delfinansieringen følger førstemann-til-mølla-prinsippet og kan søkes om når bedriften meldinger seg på ordningen.
Alle bedrifter står fritt til å fullfinansiere ønsket antall internship-plasser for studenter utover dette.

Matchmaking 

Det blir arrangert matchmaking i forkant av søknadsprosessen, hvor alle bedrifter holder en kort appell om sin bedrift. Det blir også innslag fra sentrale aktører i SMI Internship. Etterpå vil det være stands hvor studentene kan bli kjent med bedriftene og vice versa. Når dere melder dere på skjema nedenfor vil dere bli kontaktet av SMI for å følge opp.