SLIK FUNGERER SØKNADS-PROSESSEN

Første steg i søknadsprosessen er deltakelse på bedriftspresentasjonene som arrangeres 7. februar. Du kan melde deg på eventet via dette skjemaet. På eventet får du litt informasjon om hver av bedriftene, og du vil også få anledning til å stille spørsmål om det er noe du lurer på. Du kan gjerne lese litt om bedriftene på forhånd, men eventet krever ingen forkunnskaper.


Dersom du etter bedriftspresentasjonene bestemmer deg for at du vil søke, har du fire dager på deg til å sende inn søknad.

Søknadene leveres via Nettskjema. I Nettskjema er du nødt til å fylle ut personalia og kontaktinformasjon slik at bedriftene har mulighet til å kontakte deg for et eventuelt intervju. I tillegg til dette vil du bli bedt om å laste opp:

  1. Søknad på ca. 400 ord med:
    • Din motivasjon for å søke internship hos den aktuelle bedrfiten
    • Relevante egenskaper og tidligere erfaring du vil trekke frem
  2. CV


Bedriftene mottar søknader og velger aktuelle søkere innen 3.mars. De valgte studentene blir kontaktet i løpet av uke 10(4.-8.mars) av bedriftene. Man må avgi svar på om man takker ja/nei til tilbudet innen 24 timer. Dersom bedriftenes valgte kandidat takker nei, velger bedriften på nytt mellom de gjenværende kandidatene. Det vil altså være mulig å søke på flere internship, og bedriftene vil ikke ha informasjon om kandidatene har søkt til flere bedrifter. 


SMI/SFI fungerer som et mellomledd, og vil ikke lese søknadene. Vi vil kun videreformidle søknadene. Vi vil ikke være delaktige i selve valgprosessen. For videreføring av prosjektet kommer vi til å lagre avidentifisert informasjon om antall søkere per bedrift og hvilket kull de går på - all annen informasjon om søkere vil bli slettet etter søknadsprosessen er over. 

SPØRSMÅL OG SVAR

NÅR KAN JEG SENDE INN SØKNAD?

Du kan sende inn søknad fra 8. februar (samme kveld som bedriftspresentasjonene). Søknadsfristen er fire dager senere, 12. februar.

NÅR FÅR JEG SVAR?

Tilbud til valgte kandidater vil bli sendt ut i løpet av uke 9. 

HVOR SENDER JEG SØKNADEN?

Søknaden legges inn via nettskjema knyttet til hver enkelt bedrift her

HVA GJØR JEG HVIS JEG VIL SØKE INTERNSHIPS HOS MER ENN ÉN BEDRIFT? 

I nettskjema velger du den bedriften du ønsker å søke internship hos. Etter å ha lagt inn søknad kan du legge inn flere søknader ved å velge en ny bedrift, og legge inn ny søknad der. Bedriftene får ingen informasjon om hvor mange søknader hver student har sendt ut.

HVEM VURDERER SØKNADEN?

Det er bedriften du søker internship hos som vurderer din søknad. SMI/SFI fungerer kun som mellomledd, og verken leser eller vurderer søknaden.

HVA SKJER HVIS JEG FÅR TILBUD OM INTERNSHIP HOS TO BEDRIFTER?

Hvis du får tilbud om internship hos to bedrifter, takker du ja til den bedriften du helst vil ha internship hos og nei til den andre. Bedriften du takker nei til kan da velge en annen kandidat.