Vil du søke Internship i 2024?

Er du student og kunne tenke deg å delta på Internship i regi av SMI og SFI? Da har du kommet til riktig sted! På denne siden har vi samlet informasjon om søknadsprosessen og postere fra tidligere deltagere i

internshipordningen om de prosjektene de var med i.



Slik kan du søke om internship

I 2023 ble ordningen arrangert for alle studenter ved Det medisinske fakultet og Det matematisk- og naturvitenskapelige fakultet. I 2024  utvides ordningen i tillegg til studenter ved det utdanningsvitenskapelige fakultet ved UiO


Det første som skjer for studentene er et studentmøte.  Informasjonsmøtet vil foregå som et digitalt møte på zoom onsdag 17. januar kl 18.00. Se mer info på facebooksiden til SMI og SFI når arrangementet nærmer seg! Lenke til informasjonsmøte:

https://www.facebook.com/events/1284442295534591?active_tab=about 



Det neste som skjer er matchmakingarrangement. Her vil bedrifter og studenter møtes for første gang. Bedriftene skal presentere seg selv og pitche prosjektene sine for studentene, med påfølgende mingling der bedriftene har hver sin stand. Arrangementet blir holdt i lokaler i forskningsparken 7. februar. 

Lenkte til påmelding til matchmakingarrangementet:

https://nettskjema.no/a/392698  


I tillegg oppfordrer vi alle studenter til å skrive seg opp på dette skjemaet for å havne på SMI Internship sin mailingliste. Da vil du bli tilsendt viktig informasjon i forkant og etterkant av møtet, inkludert en oversikt over alle internship og hva bedriftene ser etter hos sine kandidater. 


Dersom du etter bedriftspresentasjonene bestemmer deg på å søke har du 4 dager på å sende inn en søknad. Søknadene leveres via Nettskjema. I Nettskjema er du nødt til å fylle ut personalia og kontaktinformasjon slik at bedriftene har mulighet til å kontakte deg for et eventuelt intervju. I tillegg til dette vil du bli bedt om å laste opp:

  1.  Søknad på ca. 400 ord med:
    • Din motivasjon for å søke internship hos den aktuelle bedrfiten
    • Relevante egenskaper og tidligere erfaring du vil trekke frem
  2. CV


Bedriftene vil motta søknader og deretter velge ut aktuelle søkere.. De valgte studentene vil så bli kontaktet av bedriften. Man må da avgi svar på om man takker ja/nei til tilbudet innen 24 timer. Dersom bedriftenes kandidat takker nei, velger bedriften på nytt mellom de gjenværende kandidatene. Det er mulig å søke internship hos flere bedrfiter, bedriftene vil ikke ha informasjon om kadidatene har søkt til flere bedrifter. 


Ettersom internshipkomitèen har tilgang til Nettskjemaene som brukes har vi også tilgang til det som lastes opp i forbindelse til søknaden. Internshipkomitèen vil ikke lese søknader eller CVer, men vil samle inn avidentifisert data om antall søkere per bedrift og hvilket kull de går på. Etter at søknadsprosessen er over vil all annen informasjon om søkere bli slettet. 



Postere laget av tidligere interns

Spørsmål og svar

NÅR KAN JEG SENDE INN SØKNAD?

Du kan sende inn søknader etter matchmakingsarrangementet 

NÅR FÅR JEG SVAR?

Bedriftene sender ut tilbud til valgte kandidater i løpet av uke 9. 

HVOR SENDER JEG SØKNADEN?

Søknadene leveres i Nettskjema til hver bedrift. Skjemaene er tilgjengelige på søknadssiden som legges ut etter matchmakingen.

HVA GJØR JEG HVIS JEG VIL SØKE INTERNSHIPS HOS MER ENN ÉN BEDRIFT? 

Da sender du inn Nettskjema til alle de bedriftene du er interesserte i. Vi anbefaler å skrive om søknaden slik at den er tilpasset de ulike bedriftene.

HVEM VURDERER SØKNADEN?

Det er bedriften du søker internship hos som vurderer din søknad. SMI/SFI fungerer kun som mellomledd, og verken leser eller vurderer søknaden.

HVA SKJER HVIS JEG FÅR TILBUD OM INTERNSHIP HOS TO BEDRIFTER?

Hvis du får tilbud om internship hos to bedrifter, takker du ja til den bedriften du helst vil ha internship hos og nei til den andre. Bedriften du takker nei til velger da en annen kandidat om de ønsker.