Vil du søke Internship i 2022?

Er du student og kunne tenke deg å delta på SMI Internship? Da har du kommet til riktig sted! På denne siden har vi samlet informasjon om søknadsprosessen for 2022 og postere fra tidligere deltagere i SMI Internship om de prosjektene de var med i.

Slik kan du delta i SMI Internship

I 2021 ble ordningen arrangert for studenter ved studieprogrammene medisin, klinisk ernæring og helseledelse og helseøkonomi. I 2022 utvides ordningen til å omfatte studenter på farmasi og kjemi ved Det matematisk-naturvitenskapelige faktultet i tillegg.


Det første som skjer for studentene er et matchmakingsarrangement der bedriftene skal pitche prosjektene sine for studentene, med påfølgende mingling der bedriftene har hver sin stand. Dette arrangementet holdes onsdag 9. februar. Påmeldingsskjema for studenter blir lagt ut på nyåret. 


Dersom du etter bedriftspresentasjonene bestemmer deg på å søke har du 4 dager på å sende inn en søknad. Søknadene leveres via Nettskjema. I Nettskjema er du nødt til å fylle ut personalia og kontaktinformasjon slik at bedriftene har mulighet til å kontakte deg for et eventuelt intervju. I tillegg til dette vil du bli bedt om å laste opp:

  1.  Søknad på ca. 400 ord med:
    • Din motivasjon for å søke internship hos den aktuelle bedrfiten
    • Relevante egenskaper og tidligere erfaring du vil trekke frem
  2. CV


Bedriftene vil motta søknader å velge aktuelle søkere innen 28. februar. De valgte studentene vil da bli kontaktet av SMI i løpet av uke 9. Man må da avgi svar på om man takker ja/nei til tilbudet innen 24 timer. Dersom bedriftenes kandidat takker nei, velger bedriften på nytt mellom de gjenværende kandidatene. Det er mulig å søke internship hos flere bedrfiter, bedriftene vil ikke ha informasjon om kadidatene har søkt til flere bedrifter. Ettersom SMI har tilgang til Nettskjemaene som brukes har vi også tilgang til det som lastes opp i forbindelse til søknaden. SMI vil ikke lese søknader eller CVer. Men vil samle inn avidentifisert data om antall søkere per bedrift og hvilket kull de går på. Etter at søknadsprosessen er over vil all annen informasjon om søkere bli slettet. 


Informasjonen på denne siden vil bli oppdatert etterhvert som matchmakingarrangementet nærmer seg. 

Postere laget av tidligere interns

Spørsmål og svar

NÅR KAN JEG SENDE INN SØKNAD?

Du kan sende inn søknader fra etter matchmakingsarrangementet (samme kveld som bedriftspresentasjonene). Søknadsfristen er fire dager senere.

NÅR FÅR JEG SVAR?

Vi sender ut tilbud til valgte kandidater i løpet av uke 10.  

HVOR SENDER JEG SØKNADEN?

Søknadene leveres i Nettskjema på hver bedrift sine respektive Nettskjema. De finnes her(lenke her)

HVA GJØR JEG HVIS JEG VIL SØKE INTERNSHIPS HOS MER ENN ÉN BEDRIFT? 

Da sender du inn Nettskjema til alle de bedriftene du er interesserte i. Vi anbefaler å skrive om søknaden slik at den er tilpasset de ulike bedriftene.

HVEM VURDERER SØKNADEN?

Det er bedriften du søker internship hos som vurderer din søknad. SMI fungerer kun som mellomledd, og verken leser eller vurderer søknaden.

HVA SKJER HVIS JEG FÅR TILBUD OM INTERNSHIP HOS TO BEDRIFTER?

Hvis du får tilbud om internship hos to bedrifter, takker du ja til den bedriften du helst vil ha internship hos og nei til den andre. Bedriften du takker nei til velger da en annen kandidat om de ønsker