OM MEDLEMSKAP

Fra og med 2020 har SMI innført en ny medlemsordning der man betaler kontingent for å være medlem. 


Det er to ulike alternativer for deg som vil bli medlem:

  • Semestermedlemskap: 30 kr per semester 
  • Livstidsmedlemskap: 150 kr

Du blir medlem ved å fylle ut vårt nettskjema levert av UiO. Klikk på knappen til høyre for å komme til skjemaet, og kontakt oss gjerne om det er noe du lurer på! 

MEDLEMSFORDELER

PRIORITERT TILGANG TIL ARRANGEMENTER

TRENING I INNOVATIV TANKEGANG OG IDEUTVIKLING

NETWORKING OG VERDIFULL ERFARING

ATTEST FRA SMI

INTERNSHIP OG SMI PROSJEKT

I løpet av semesteret arrangerer SMI ulike arrangementer deriblant spennende foredrag, seminarer, utflukter, workshops, samt inviterer til bedriftspresentasjoner med f.eks. McKinsey og BCG. Disse arrangementene har vært svært populære tidligere og har til dels begrensede plasser - som medlem i SMI vil du ha eksusliv tilgang arrangementer kun for medlemmer, og være prioritert der det er begrensede plasser. 

Gjennom samarbeid med dyktige samarbeidspartnere holder SMI workshops og lignende arrangementer som setter fokus på kunnskapsutvikling og innovasjon, samtidig som deltagerne får praktisk trening i ferdigheter knyttet til ideutvkikling og innovativ tankegang.

Gjennom engasjement i SMI vil du møte og arbeide sammen med mange flinke mennesker på tvers av fagfelt som, i likhet med oss i SMI, brenner for innovasjon og kunnskapsutvikling 

Ved å bidra aktivt i SMI vil du kunne kvalifisere til å få en attest fra SMI.

En slik attest vil kunne telle positivt i flere sammenhenger, blant annet i forbindelse med å søke internships.

Vi har spennende arbeid på gang med de to nyhetene internship og SMI prosjekt. Følg med på sosiale medier og nettsiden for mer informasjon om dette i tiden fremover!

VIL DU SITTE I STYRET?

KOM PÅ ÅRSMØTET!

Synes du SMI høres så interessant ut at du har lyst til å være med i styret? SMI-styret velges på vårt årsmøte, som som regel avholdes i begynnelsen av vårsemesteret. Alle medlemmer kan stille til valg.