MULIGE INTERNSHIP-PROSJEKTER HOS NOVARTIS

Novartis tilbyr hele fem ulike internship-prosjekter for studentene å velge blant. På denne siden kan du lese mer detalj om de fire prosjektene.

PROSJEKT 1 HVORDAN UTVIKLES LEGEMIDLER? - UTFORMING AV INFORMASJONSMATERIELL FOR HELSEPERSONELL/STUDENTER


Beskrivelse: Godkjenning av legemidler er en kompleks prosess. Denne prosessen er ukjent for mange helsepersonell. Det er behov for materiell som kan forklare dette på en enkel og oversiktlig måte.


Hensikt: Gi helsepersonell innblikk i prosessen med å få godkjent legemidler inkludert prosessene for godkjennelse av den Europeiske legemiddelmyndigheten (EMA) og av «Nye metoder» i Norge, samt hvordan legemiddelfirmaene er involvert i denne prosessen.


Innhold: 1) Lage brosjyre med gjennomgang om hvordan legemidler blir godkjent. Formidle prosessen til studenter ved Medisinsk Fakultet og leger; og 2) Lage brosjyre for pasienter og pårørende.


Tema oppsett:

 • Beskrive forskning og utvikling (FoU)
 • Regulatoriske prosesser: Europeiske legemiddelmyndigheten (EMA), Statens Legemiddelverk (SLV)
 • Godkjenningsprosesser: Statens Legemiddelverk (Health Technology Assessment), Bestillerforum, Beslutningsforum
 • Legemiddelfirmafunksjoner: Market Access og Medical Affairs sine roller.


Sluttmål: Brosjyre og presentasjon til avdelingen og norsk ledelse hos Novartis

  PROSJEKT 2 KARTLEGGING AV MATERIELL OG INFORMASJON OM DEPRESJON FOR PASIENTER, PÅRØRENDE OG HELSEPERSONELL


  Beskrivelse: Vi utvikler ett nytt legemiddel for tung depresjon.


  Oppgave: Vi ønsker å vite mer om hva som finnes av opplæringsmateriell, guidelines og informasjon om depresjon i Norge, og hvilke norske fagmiljøer som finnes.


  Hensikt: Få oversikt over nytt terapiområde.


  Sluttmål: Rapport og presentasjon til avdelingen og norsk ledelse hos Novartis.

   PROSJEKT 3  UTVIKLING AV DIGITALT INNHOLD TIL KUNNSKAPSPORTALEN FOR HELSEPERSONELL, "MEDHUB"


   Beskrivelse: «MedHub» er kunnskapsportalen til Novartis. Den består av generell sykdomsopplæring mot allmenheten, og en egen del rettet mot helsepersonell med tilleggsinformasjon om våre legemidler og studier. Se også www.medhub.no


   Oppgave: Hva bør en læringsportal for medisinstudenter og leger inneholder? Hva med innhold for pasienter og pårørende?


   Hensikt: Å gi helsepersonell en opplæring innen sykdomsområdene der vi utvikler medisiner, utdypende informasjon om våre legemidler og studiene som dekker utviklingsprogrammet til legemidlene.


   Sluttmål: Innhold og presentasjon til avdelingen og norsk ledelse hos Novartis.

    PROSJEKT 4 UTVIKLE INFORMASJONSKAMPANJE OM KRONISK ELVEBLEST FOR BRUK I SOSIALE MEDIA


    Beskrivelse: Vi ser behov for ytterligere informasjon om sykdommen kronisk elveblest til allmennheten. Alderssammensetningen av denne pasientgruppen gjør at vi ønsker å brede oss på ulike kanaler.


    Oppgave: Utvikle en prototype av en kampanje på sosiale medier.


    Hensikt: Gi allmennheten bedre innsikt i sykdommen.


    Innhold: Prototype av en kampanje til sosial medier.


    Sluttmål: Konseptpakke og presentasjon til avdelingen og norsk ledelse hos Novartis.

    PROSJEKT 5 KARTLEGGING AV ULIKE SYKDOMSOMRÅDER INNNENFOR KARDIOLOGI OG NYRESYKDOMMER


    Beskrivelse: Vi har behov for dypere forståelse av flere spesifikk områder innen preventiv kardiologi, behandling etter hjerteinfarkt og nyresykdommer den kommende tiden.


    Oppgave: Vi ønsker å vite mer om de aktuelle pasientpopulasjonene, pasientforløp, oversikt over norske fagmiljøer innen områdene og kunnskapshullet i Norge i dag.


    Hensikt: Få oversikt over nye sydomsområder.


    Sluttmål: Rapport og presentasjon til avdelingen og norsk ledelse hos Novartis.