KUNNSKAPSUTVIKLING FOR ET INNOVASJONSRETTET HELSEVESEN


SMI står for Studentforeningen for medisinsk innovasjon. Vi er en studentforening ved Det medisinske fakultet på Universitetet i Oslo, som ble stiftet i 2017.


Hvorfor SMI og hvorfor innovasjon? 

Fagfolk innen helse sitter på en enorm kunnskap om og innsikt i norsk helsetjeneste. Det er fagfolkene som kjenner problemene og besitter verdifulle erfaringer til å veilede utformingen av nye løsninger for å bedre utnytte ressursene vi har. For å lage de gode løsningene er vi avhengige av å ha en innovasjonsrettet kultur, og god samhandling mellom de som lager løsningene som brukes og de som leverer helsetjenestene. For å oppnå et bærekraftig helsevesen som er rustet til å imøtekomme fremtidens økte helsebehov med kvalitetssikrede tjenester ønsker vi i studentforeningen for medisinsk innovasjon å fremme kunnskapsutvikling for et innovasjonsrettet helsevesen. 


Hva SMI gjør for å bidra til mer innovasjon? 

Vi arrangerer relevante seminarer, utflukter, foredrag, holder workshops og arbeider for en generell kulturendring for å fremme innovasjon og idéutvikling blant studenter. Studentforeningen for medisinsk innovasjon ønsker å være en katalysator for innovasjon blant fremtidens helsepersonell gjennom kunnskapsutvikling og å være en brobygger mellom fremtidens fagfolk innen helse og bedrifter som lever de innovative løsningene! 

VÅR VISJON

Vi fremmer kunnskapsutvikling for et innovasjonsrettet helsevesen. 

HVA DRIVER VI MED?

UTFLUKTER


SMI arrangerer jevnlig utflukter til steder der nyskapende produkter og ideer er en del av hverdagen. På bildet til høyre er vi på besøk hos Intervensjonssenteret ved Rikshospitalet. Der bruker kirurgene VR-briller til å se på organer i 3D fra ulike vinkler før operasjoner.

INTERNSHIP-ORDNINGEN


Dette er tiden for å tenke ut nye idéer om hvordan fremtidens helsevesen kommer til å se ut. Evnen som kommunikasjon på tvers av fagfelt og anvendelse av ny teknologi kommer til å bli viktigere og viktigere. Vi ønsker å være med på å ruste fremtidens helsepersonell for fremtidens utfordringer, og det gjør vi ved koble studenter med innovasjonsrike bedrifter gjennom internship-ordningen som vi er med på. 

WORKSHOPS, FOREDRAG OG TEMAKVELDER


Vi arrangerer også en rekke andre eventer. Blant annet har vi tidligere arrangert temakveld om kunstig intelligens i medisin, samt en rekke workshops der studentene får prøve seg på drodling og idéutvikling. På bildet til høyre presenterer Vebjørn og Lise i styret sin idé til en app som kan forbedre unges psykiske helse.