KUNNSKAPSUTVIKLING FOR ET INNOVASJONSRETTET HELSEVESEN


SMI står for Studentforeningen for medisinsk innovasjon. Vi er en studentforening ved Det medisinske fakultet på Universitetet i Oslo, som ble stiftet i 2017.


Hvorfor SMI og hvorfor innovasjon? 

Fagfolk innen helse sitter på en enorm kunnskap om og innsikt i norsk helsetjeneste. Det er fagfolka som kjenner problemene og besitter verdifulle erfaringer til å veilede utformingen av nye løsninger for å bedre og effektivisere helsevesenet. For å utnytte det gryende potensialet norsk helsenæring har er man avhengig av å ha en innovasjonsrettet kultur og god samhandling mellom industrien og de som leverer helsetjenestene. For å et bærekraftig helsevesen som er rustet til å imøtekomme fremtidens økte helsebehov med kvalitetssikre tjenester ønsker vi i studentforeningen for medisinsk innovasjon å fremme kunnskapsutvikling for et innovasjonsrettet helsevesen. 


Hva SMI gjør for å bidra til mer innovasjon? 

Vi arrangerer relevante seminarer, utflukter, foredrag, holder workshops og arbeider for en generell kulturendring for å fremme innovasjon og ideutvikling blant studenter.


Kulturendring og rusting av fremtidens helsepersonell for samhandling med næringsliv er en essensiell del av å realisere det uutnyttede potensialet norsk helsenæring har. Studentforeningen for medisinsk innovasjon ønsker å være en katalysator for innovasjon blant fremtidens helsepersonell gjennom bevisstgjøring av potensiale, kunnskapsutvikling og å være en brobygger mellom fremtidens fagfolk og industri. 

VÅR VISJON

Vi fremmer kunnskapsutvikling for et innovasjonsrettet helsevesen. 

HVA DRIVER VI MED?

UTFLUKTER


SMI arrangerer jevnlig utflukter til steder der nyskapende produkter og ideer er en del av hverdagen. På bildet til høyre er vi på besøk hos Intervensjonssenteret ved Rikshospitalet. Der bruker kirurgene VR-briller til å se på organer i 3D fra ulike vinkler før operasjoner.

BEDRIFTSPRESENTASJONER


Når de begynner på studiet tenker de fleste medisinstudenter at de skal jobbe klinisk, men det finnes mange andre muligheter! SMI viser frem noen av disse ved å arrangere bedriftspresentasjoner. Vi har blant annet hatt konsulentfirmaene BCG og McKinsey på besøk. Dette har vært svært populære arrangementer der både bedrifter og studenter har fått verdifulle kontakter og ny innsikt.

WORKSHOPS OG TEMAKVELDER


Vi arrangerer også en rekke andre eventer. Blant annet har vi tidligere arrangert temakveld om kunstig intelligens i medisin, samt en rekke workshops der studentene får prøve seg på drodling og idéutvikling. På bildet til høyre presenterer Vebjørn og Lise i styret sin idé til en app som kan forbedre unges psykiske helse.