Kunnskapsutvikling for et innovasjonsrettet helsevesen

KOMMENDE ARRANGEMENTER

SMI sine arrangementer:

UiO Internship: Bedriftspresentasjoner og matchmaking

07.02.2024

Program:
17:00-17:20: Velkomst og tidligere erfaringer v /studenter
17:20-17:50: Bedriftspresentasjoner
17:50-18:05: PAUSE
18:05-18:35: Bedriftspresentasjoner
18:35-19:55: Bli kjent med bedriftene i ved stands, samt servering av mat.
19:55: Avslutning.

  NYTT STYRE FOR 2023

  Studentforeningen for medisinsk innovasjon har etter generalforsamlingen 2023 valgt et nytt styre! Styret for 2023-2024 utgjøres av følgende:

  Fra venstre, øvre rad: Ferdinand, Josef, Mortaza & Martine 

  Fra venstre , nederste rad: Hivi, Julie, Ingrid & Ikram

  Leder: Ingrid Aunsmo Romstad

  Nestleder: Martine Wilhelmsen Bugge

  Internshipansvarlig: Julie Bolstad & Mortaza Masi 

  Økonomiansvarlig: Josef Daimin

  Prosjektansvarlig: Ikram Abukar

  Arrangementansvarlig: Ferdinand Sayar Auel 

  PR-ansvarlig: Hivi Omar Mamsar 

  Vi gleder oss å sette helse og innovasjon på dagsorden i det kommende året! 💡🧠  

  ERFARINGER FRA INTERNSHIPORDNINGEN

  Sommeren 2021 og 2022 arrangerte vi i samarbeid med UiO betalte internships hos helseinnovasjonsbedrifter for studenter ved Det medisinske fakultet. Les mer om erfaringer fra ordningen og planer for videreutvikling her.

  "MEDISINSTUDIET VAKER I KOMFORTSONEN"

  De fire medisinske fakultetene i Norge mangler insentiver for å drive kontinuerlig og innovativ kvalitetsutvikling av medisinstudiene, skriver MSU-leder Oline Sæther i en kronikk i Khrono.

  INNOVASJONSAKTUELT

  FEM MILLIONER TIL NYE UNDERVISNINGS-METODER


  Ferdighetsbasert læring for helseprofesjonsutdanninger får fem millioner kroner i støtte til å utvikle nyskapende undervisnings- og vurderingspraksis. Vi i SMI heier på innovativ utikling av nye læringsressurser! 

  MER INNOVASJON INNEN HELSEFAG 

  Helsefagutdanningene i Norge bør ha mer fokus på teknologi, innovasjon og entreprenørskap. Dette trengs for å møte utfordringene helse-Norge står overfor i årene som kommer, ifølge en rapport fra Helse- og omsorgsdepartementet. Dette er vi helt enige i, og synes det er gledelig at det medisinske fakultet ved UiO jobber med å utvikle kompetanse innen innovasjon for studentene.  

  ER DU INTERESSERT I Å TA MASTER/PHD. UTEN STUDIELÅN?

  Onsdag 9. september kl. 16:15 blir det digitalt informasjonsmøte for deg som kunne tenke deg å høre mer om Aker Scholarship. 

  ER DU INTERESSERT I Å SKAPE NOE EGET? 

  Start UiO er støtte, hjelp og inspirasjon for studenter som er interessert i å gjøre sine gode ideer til verdier for samfunnet. De arrangerer kick-off onsdag 9. september kl. 18:00 for UiO. 

  "SKARPERE FOKUS PÅ INNOVASJON"

  Med ansettelsen av Jan Terje Andersen som ny innovasjonsprofessor viser fakultetet at de mener alvor i satsingen på innovasjon. Vi i SMI heier på ham og initiativet, og ser frem til mye bra studentengasjement i arbeidet fremover.

  KAN KUNSTIG INTELLIGENS FORUTSE VÅR NESTE PANDEMI?

  Visste du at koronapandemien ble forutsett uker før den brøt ut? Ved hjelp av kunstig intelligens kunne et kanadisk selskap rapportere om økt fare for pandemi. Vil kunstig intelligens forutsi vår neste pandemi?