Kunnskapsutvikling for et innovasjonsrettet helsevesen

KOMMENDE ARRANGEMENTER

SMI sine arrangementer:

Hva søren er SMI?      21.09.2022

  • Kl.17-19 på Anestesien


Innovasjonsdagen      11.11.2022

  • Kl. 14-20, Runde Audotorium Domus Medica
  • Workshops med Intervensjonssenteret og Norsk Luftambulanse
  • Foredrag
  • Bedriftspresentasjoner
  • Avslutning på Anestesien (Domus Medica)

NYTT STYRE FOR 2022

Studentforeningen for medisinsk innovasjon har etter generalforsamlingen 2022 valgt et nytt styre! Styret for 2022-2023 utgjøres av følgende:

Leder:  Elham Koroud

Nestleder:  Ingrid Aunsmo Romstad

Internshipansvarlig:  Janeni Jeevanathan og

Phillip Park Sem

Økonomiansvarlig:  Julie Bolstad

Prosjektansvarlig:  Diba Ainechi

Arrangementansvarlig:  Martine Wilhelmsen Bugge

PR-ansvarlig:  Klara Farkas

Fra venstre, øvre rad: Martine, Julie, Phillip

Fra venstre, midtre rad: Klara, Janeni

Fra venstre , nederste rad: Diba, Elham, Ingrid

Vi gleder oss å sette helse og innovasjon på dagsorden i det kommende året! 💡🧠  

ERFARINGER FRA INTERNSHIPORDNINGEN

Sommeren 2021 og 2022 arrangerte vi i samarbeid med UiO betalte internships hos helseinnovasjonsbedrifter for studenter ved Det medisinske fakultet. Les mer om erfaringer fra ordningen og planer for videreutvikling her.

"MEDISINSTUDIET VAKER I KOMFORTSONEN"

De fire medisinske fakultetene i Norge mangler insentiver for å drive kontinuerlig og innovativ kvalitetsutvikling av medisinstudiene, skriver MSU-leder Oline Sæther i en kronikk i Khrono.

INNOVASJONSAKTUELT

FEM MILLIONER TIL NYE UNDERVISNINGS-METODER


Ferdighetsbasert læring for helseprofesjonsutdanninger får fem millioner kroner i støtte til å utvikle nyskapende undervisnings- og vurderingspraksis. Vi i SMI heier på innovativ utikling av nye læringsressurser! 

MER INNOVASJON INNEN HELSEFAG 

Helsefagutdanningene i Norge bør ha mer fokus på teknologi, innovasjon og entreprenørskap. Dette trengs for å møte utfordringene helse-Norge står overfor i årene som kommer, ifølge en rapport fra Helse- og omsorgsdepartementet. Dette er vi helt enige i, og synes det er gledelig at det medisinske fakultet ved UiO jobber med å utvikle kompetanse innen innovasjon for studentene.  

ER DU INTERESSERT I Å TA MASTER/PHD. UTEN STUDIELÅN?

Onsdag 9. september kl. 16:15 blir det digitalt informasjonsmøte for deg som kunne tenke deg å høre mer om Aker Scholarship. 

ER DU INTERESSERT I Å SKAPE NOE EGET? 

Start UiO er støtte, hjelp og inspirasjon for studenter som er interessert i å gjøre sine gode ideer til verdier for samfunnet. De arrangerer kick-off onsdag 9. september kl. 18:00 for UiO. 

"SKARPERE FOKUS PÅ INNOVASJON"

Med ansettelsen av Jan Terje Andersen som ny innovasjonsprofessor viser fakultetet at de mener alvor i satsingen på innovasjon. Vi i SMI heier på ham og initiativet, og ser frem til mye bra studentengasjement i arbeidet fremover.

KAN KUNSTIG INTELLIGENS FORUTSE VÅR NESTE PANDEMI?

Visste du at koronapandemien ble forutsett uker før den brøt ut? Ved hjelp av kunstig intelligens kunne et kanadisk selskap rapportere om økt fare for pandemi. Vil kunstig intelligens forutsi vår neste pandemi?