ELHAM

LEDER

Elham Koroud er leder i SMI. Hun har overordnet ansvar for driften av foreningen og déts daglige virke. 

INGRID

NESTLEDER

Ingrid Romstad er nestleder i SMI. Hun samarbeider tett med leder, og har også hovedansvar for å ivareta foreningens medlemmer. 

DIBA

PROSJEKTANSVARLIG

Diba Ainechi er ansvarlig for SMIs ulike prosjekter (SMI prosjekt), og koordinerer medlemsaktivitet i disse.

JULIE

ØKONOMIANSVARLIG

Julie Bolstad er økonomiansvarlig. Hun håndterer søknader, støtteordnigner og øvrig økonomi. 

JANENI

INTERNSHIPANSVARLIG

Janeni Jeevanathan er internshipansvarlig. Hun har hovedansvaret for SMI-Internship, samt kontakten med samarbeidspartnere i næringslivet.

PHILLIP

INTERNSHIPANSVARLIG

Phillip Park Sem er internshipansvarlig. Han har hovedansvaret for SMI-Internship, samt kontakten med samarbeidspartnere i næringslivet.

KLARA

PR-ANSVARLIG

Klara Farkas er PR-ansvarlig. Hun driver SMIs konti i sosiale medier og promoterer prosjekter og events. 

MARTINE

ARRANGEMENTANSVARLIG

Martine Wilhelmsen Bugge er arrangementsansvarlig, og har ansvar for det praktiske knyttet til våre eventer.