HELENE

LEDER

Helene Gråbø er leder i SMI. Hun har overordnet ansvar for driften av foreningen og déts daglige virke. 

VILDE

NESTLEDER

Vilde Hjelle Olsen er nestleder i SMI. Hun samarbeider tett med leder, og har også hovedansvar for å ivareta foreningens medlemmer. 

BIRK

INTERNSHIP- OG NÆRINGSLIVSANSVARLIG

Birk Stokke Hunskaar er internship- og næringslivsansvarlig. Han har hovedansvaret for SMI-Internship, samt kontakten med samarbeidspartnere i næringslivet.

WALEED

PR-ANSVARLIG

Waleed Majeed er PR-ansvarlig. Han driver SMIs konti i sosiale medier og promoterer prosjekter og events. 

INGRID

ØKONOMIANSVARLIG

Ingrid Romstad er økonomiansvarlig. Hun håndterer søknader, støtteordnigner og øvrig økonomi. 

SISSEL

PROSJEKTANSVARLIG

Sissel Hoel er ansvarlig for SMIs ulike prosjekter (SMI prosjekt) , og koordinerer medlemsaktivitet i disse.

HENRY

ARRANGEMENTANSVARLIG

Henry Ramana er arrangementsansvarlig, og har ansvar for det praktiske knyttet til våre eventer.