VIL DIN BEDRIFT VÆRE MED I INTERNSHIPORDNINGEN 2022?


Ordningen hadde svært gode tilbakemeldinger fra pilotordningen i 2021. 

«Vi er kjempefornøyd med ordningen, det har vært helt supert. Studenten skal være med videre i en deltidsstilling.» - Bedrift fra ordningen 2021

Hvem er studentene?

Studentene er på studieretningene medisin, helseledelse og helseøkonomi, klinisk ernæring, farmasi og kjemi. Tidligere har det vært søkere fra alle studieår: 1-6. I fjor var det 86 unike søkere som søkte på stilling hos ni bedrifter, og bedriftene kan velge fritt mellom søkerne for å finne kandidaten som imøtekommer deres behov best. 


UiO delfinansierer lønnen til 20 helsefagstudenter i ansatt i små og mellomstore bedrifter

Universitetet i Oslo (UiO) viderefører internshipordning for helsefagstudenter som et ledd i arbeidet med å fremme en positiv innovasjonskultur. Den nye innovasjonsenheten ved UiO – Veksthuset for livsvitenskap – finansierer 50 % av lønnen til 20 studenter som får tilbud om sommerjobb i små og mellomstore bedrifter. Bedriftene må stå for resterende 50 prosent. Både små og mellomstore bedrfiter og store bedrifter kan fullfinansiere sommerjobber for studenter utover dette.

Matchmaking 2022

Det blir matchmaking onsdag 09. februar hvor alle bedrifter holder en kort appell om sin bedrift og innslag fra sentrale aktører i SMI Internship. Etterpå vil det være stands hvor studentene kan bli kjent med bedriftene og vice versa. Når dere melder dere på skjema nedenfor vil dere bli kontaktet av SMI for å følge opp.