STATISTIKK OG EVALUERING 2021

På denne siden har vi samlet statistikk om SMI internship 2021. Vi har valgt å ikke dele informasjon fra søknadsprosessen med helt nøyaktig tall, ettersom dette kan være personidentifiserende. Dersom enkelte kategorier har hatt få data, har vi enten latt være å dele det eller slått det sammen med andre kategorier. 


Etter ordningen har vi sendt ut evalueringsskjemaer til både bedrifter og studenter, hvorav åtte av ni bedrifter svarte, og 26 av 27 studenter svarte på skjemaet. Oppsummert er erfaringene fra begge parter svært positive. 


Statistikk fra Internshipordningen fra 2022 blir lagt ut fortløpende

Statistikk om søknadsprosessen

Studentenes erfaringer

Helhetlig inntrykk

«Vi er kjempefornøyd med ordningen, det har vært helt supert. Studenten skal være med videre i en deltidsstilling.»


- Bedrift 2021

Bedriftenes erfaringer

Hva sier bedriftene?«Dette har vært en utrolig flott opplevelse, og berikende for oss på alle måter.»


- Bedrift, 2021