STATISTIKK OG EVALUERING 2022

På denne siden har vi samlet statistikk om internship-ordningen 2022. Vi har valgt å ikke dele informasjon fra søknadsprosessen med helt nøyaktige tall, ettersom dette kan være personidentifiserende. Dersom enkelte kategorier har hatt få data, har vi enten latt være å dele det eller slått det sammen med andre kategorier. 


Etter ordningen har vi sendt ut evalueringsskjemaer til både bedrifter og studenter, hvorav 8 av 14 bedrifter og 22 av 24 studenter svarte på skjemaet. Oppsummert er erfaringene fra begge parter svært positive. 


Statistikk om søknadsprosessen

Studentenes erfaringer

Helhetlig inntrykk

Bedrifters erfaringer