STATISTIKK 2021

Hvem fikk internship 2021? 

På denne siden har vi samlet statistikk om hvem som fikk internship 2021. Vi har valgt å ikke dele alt med helt nøyaktig tall, ettersom dette kan være personidentifiserende. Dersom enkelte kategorier har hatt få data, har vi enten latt være å dele det eller slått det sammen med andre kategorier. 


Statistikken kan brukes både av bedrifter og studenter som interessert i ordningen.