Bli bedre kjent med bedriftene som tilbyr internships i 2022!

Sommeren 2022 tilbyr bedriftene på denne siden internship hos seg. Siden blir oppdatert fortløpende etterhvert som flere melder seg på og mer informasjon kommer. Det er også her man får tilgang til søknadsskjemaene til bedriftene. Skjemaene åpnes onsdag 09.02 etter matchmakingarrangementet. Før matchmakingen inviteres alle studenter til et informasjonsmøte onsdag 19. januar.


Alle som er interesserte i SMI Internship melde seg på mailinglisten. Her vil du motta viktig informasjon som hjelper deg i søknaden din. 


Lykke til!

Dette sier bedriftene om seg selv:

BIOGEN

Biogen er pionèrer innen nevrovitenskap. Vår forskning har revolusjonert behandlingen for nevrodegenrative sykdommmer som multippel sklerose og spinal muskelatrofi.

Vår strategi er å utvikle nye behandlingsalternativer for sykdommer som ALS, Alzheimers sykdom, Parkinsons og andre nevrodegenerative sykdommer.

Genterapi, anti-sense teknologi og bruk av digitale- og teknologiske hjelpemidler har en sentral plass i vår forskning.

 

BAYER 

Bayer er en global gruppe med kjernekompetanse innen helsevitenskapelige områder innen helse og landbruk. Produktene og tjenestene tar sikte på å hjelpe mennesker og møte utfordringene i en aldrende og voksende befolkning. Bayer er forpliktet til å følge prinsippene for bærekraftig utvikling og å fungere som et sosialt og etisk ansvarlig selskap. Bayer-merket står for tillit, pålitelighet og kvalitet. Legemiddeldivisjonen fokuserer på innovative reseptbelagte legemidler innenfor ulike terapiområder, inklusiv kardiometabolske sykdommer. Bayer i Norge har ca 160 ansatte, et 1000 m² laboratorium i Oslo for utvikling av radiofarmasøytiske kreftlegemidler og egen legemiddelproduksjon. 

MEDLYTIC

Vi i MedLytic anser det som vårt samfunnsoppdrag å bringe brukerinnsikt og -medvirkning inn i utvikling av tjenester og verktøy i helsevesenet, “on demand” og forskningsbasert. På denne måten ønsker vi å øke hastigheten av innovasjon og unngå verktøy og tjenester som ikke er tilpasset reelle behov. Vi bruker kvalitativ og kvantitativ metodikk, og gjennomfører spørreundersøkelser, fokusgrupper og dybdeintervjuer. Vår styrke er vår forståelse for helsepersonell og helsevesenet, som sikrer gode rammer for innhenting av innsikt.

EYECHECK SYSTEM

Eyecheck System AS (ECS) tilbyr en vurderings- og kommunikasjonsplattform som fasiliterer deling av digitale kliniske bilder, henvisninger og annen klinisk korrespondanse i sanntid på en sikker måte mellom synsspesialister. 

 

Eyecheck System leverer en skybasert «software as a service» løsning som tilrettelegger for et faglig forsvarlig, kostnadseffektivt tidsforbruk og bærekraftig system. 

 

Telemedisinske vurderinger pågår både på:

 1. asynkrone ("store and forward" prinsippet) og

2. synkrone prinsipper (telefonisk diagnose for pasienten)

 

Dette betyr i praksis at lege og pasient har ingen kontakt mens vurderingen pågår, men pasienten mottar en telefonkonsultasjon med diagnosen av legen i etterkant.

 

Systemet har flere bruksområder og er rettet mot sykehus og øyeleger. Både sykehus og leger med avtale kan bruke systemet i samarbeid med optikere, slik at pasientene kan følges opp på avstand og slik at man tar hånd om dagens lange pasientkøer. 

DR. DROPIN

Som intern i Dr.Dropin får du en spennende og variert arbeidsdag! Når du starter, kartlegger vi hva dine egenskaper og interesser er og finner hvilke oppgaver du kan trives med. Vi er et selskap i stor vekst og dersom du liker utfordringer, vil du trives godt her. Vi tilbyr to internships for sommer 2022:

  • Et internship rettet mot tjenesteutvikling. Her vil du blant annet bidra med å utvikle appen Motimate som skal gjøre jobben i Dr.Dropin som helsepersonell enklere og morsommere. Du kan hjelpe med faglig kursutvikling ut mot legene som publiseres i appen Motimate. Du vil også ha anledning til å delta på faglig kurs som tilbys legene.
  • Et annet mot bedriftsutvikling. Her vil du bidra med å øke markedsandelen til Dr.Dropin og få innsyn i privat næringsvirksomhet innen helse. Du vil også få utviklet kompetanse innen organisasjon og ledelse. lederutvikling.

FB:https://www.facebook.com/drdropin IG:https://www.instagram.com/drdropin/

NORDIC NANOVECTOR

Nordic Nanovector is committed to develop and deliver innovative therapies to patients to address major unmet medical needs and advance cancer care. The Company aspires to become a leader in the development of targeted therapies for haematological cancers. Nordic Nanovector's lead clinical-stage candidate is Betalutin®, a novel CD37-targeting antibody-radionuclide-conjugate designed to advance the treatment of non-Hodgkin's lymphoma (NHL).

 

Nordic Nanovector is a high-pace, agile company that provides opportunities and challenges for growth and development. Our working culture is based on collaboration and a distinct sense of commitment to our mission and strategy.

SMERUD MEDICAL RESEARCH

Smerud Medical Research Group (SMERUD) er en full-service “Contract Research Organisation (CRO)” med aktiviteter, primært i Nord-Europa. Vi har hovedkontor i Norge og datterselskaper i Danmark, Sverige, Finland, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Polen. Vår kjernevirksomhet er knyttet til tjenester for kliniske studier, primært prosjektledelse, monitorering, bivirkningshåndtering, regulatoriske oppgaver, data management, statistikk, «medical writing» i tillegg til vår generelle rådgivningstjeneste rundt utvikling av legemidler og medisinsk utstyr. Etter hvert har vi utvidet våre tjenester til å dekke også refusjonssøknader og relevante aktiviteter etter markedsføring av et legemiddel. SMERUD ble etablert i 1993 og har siden den gangen vært involvert i mer enn 1500 prosjekter innen en rekke indikasjoner, land og studiefaser. Vi har ca. 30 ansatte og ytterligere 20 freelancere og konsulenter knyttet til vår virksomhet.

NOVARTIS

Novartis er et internasjonalt legemiddelfirma som utvikler og markedsfører innovative helseteknologier og behandlingsløsninger. Selskapet har hovedkontor i Basel, Sveits og har ca 110 000 ansatte verden over. I Norge har firmaet over 100 ansatte og hovedkontor i Oslo.

TAKEDA

"Takeda er et globalt biofarmasøytisk selskap med mer enn 50 000 ansatte fordelt på ca. 80 land. Selskapet er forsknings- og innovasjonsdrevet, og utvikler og markedsfører legemidler innen gastroenterologi, sjeldne diagnoser, kreft, nevrovitenskap og plasmaderiverte behandlinger (PDT). Vi har en egen global avdeling som jobber med utvikling av vaksiner. Takeda i Norge er lokalisert i Asker med ca. 260 medarbeidere. Der har vi et eget produksjonsanlegg, som er markedsledende på produksjon av kalsiumtabletter i Europa. Våre medarbeidere jobber i et dynamisk og agilt miljø med høy faglig kompetanse. Vi jobber sammen med våre eksterne samarbeidspartnere med å identifisere, utvikle og sette ut i livet innovative løsninger på utfordringer som kan gjøre livet enklere for norske pasienter.


Facebooksiden vår finner du her."

ROCHE

Roche er verdens største bioteknologiselskap med medisiner innen onkologi, immunologi, infeksjonssykdommer, oftalmologi og nevrologi. Roche er også verdensledende innen in vitro-diagnostikk, vevsbasert kreftdiagnostikk og diabetesbehandling. Den kombinerte styrken ved å ha legemidler og diagnostikk under ett tak, har gjort Roche ledende innen persontilpasset medisin – en strategi som tar sikte på å tilpasse behandlingen til den enkelte pasient på best mulig måte.


BMS

At Bristol Myers Squibb, we are inspired by a single vision – transforming patients’ lives through science. We are in the business of breakthroughs - the kind that transform patients’ lives through life-saving, innovative medicines. We combine the agility of a biotech with the reach and resources of an established pharmaceutical company to create a global leading biopharma company. In oncology, hematology, immunology and cardiovascular disease – and one of the most diverse and promising pipelines in the industry – we focus on innovations that drive meaningful change. We bring a human touch to every treatment we pioneer.

ABBVIE

AbbVie er et forskningsdrevet, biofarmasøytisk selskap. Vi holder pasienten i fokus og jobber for å oppdage og utvikle behandlingsformer som virkelig betyr noe for folks hverdag. Vi satser på: immunologi, nevrovitenskap, onkologi og hematologiske maligniteter, virologi, og øyehelse. Vårt mål er å bidra til et bærekraftig helsevesen ved å utvikle effektive medisiner for behandling av alvorlige kroniske sykdommer.

AbbVie er et internasjonalt selskap med sterk lokal forankring. Vi har 48 000 medarbeidere i over 70 land verden over. I skandinavia har vi over 300 medarbeidere med kontorer i Stockholm, Oslo og København.

Vi søker internstudenter som er nysgjerrig, motivert, strukturert og selvgående og som vil være med på å bringe innovativ behandling til pasienter. AbbVie er en arbeidsplass der du kan utvikle deg, og våre medarbeiderne er våre viktigste ressurser. Vi er leger, farmasøyter, sykepleiere, biologer, bioingeniører, helseøkonomer, mm. og er stolte av at vi mange år på rad er kåret til en av Norges beste arbeidsplasser i GPTW!

ONCOINVENT

Oncoinvent is a start-up company with approximately 40 employees, located in Nydalen. The company is committed to developing innovative radiopharmaceutical products for better treatment options for cancer patients. Oncoinvent has a state-of-the-art laboratory where we develop our product candidates and produce our lead product, Radspherin®, for the ongoing clinical trials. We offer an internship program with research activities directly related to the development of novel cancer therapies. Typical tasks for the program include but are not limited to; in vitro studies, data analysis and presentation, as well as research and laboratory related administrative tasks. This is an exciting opportunity to get hands-on research experience with development of new drugs, and at the same time gain insight into the GMP-production, quality control, quality assurance, regulatory and clinical activities of the company.

NORSK MEDISINSK SYKLOTRONSENTER

"Syklotronsenteret er den største enkeltsatsingen på avansert medisinsk forskning og diagnostikk som er gjennomført i Norge, og er kommet i stand som et spleiselag mellom GE Healthcare AS, Norges Forskningsråd og Kunnskapsdepartementet. I selskapets lokaler har vi en syklotron for produksjon av radioisotoper. I tillegg har vi laboratorier hvor vi produserer de radioaktive produktene som benyttes ved PET-undersøkelser, og for kvalitetskontroll, Disse laboratoriene tilfredsstiller krav til farmasøytisk produksjon og strålevern."